Obecná strategie

Cílem závodní strategie je protnout cílovou čáru v co nejkratším čase. Je to kurs, kterým by jste pluli, kdyby vás na závodní trati nijak neomezovali vaši soupeři. Dobrý stratég musí pohlížet na trať jako na celek a promýšlet všechny varianty s velkým předstihem.


Dlouho trvající rozjížďky, nebo etapy jsou příkladem toho, jak je důležitá správná strategie. Často jsem přemýšlel nad tím, proč jsou závodníci třídy Finn tak úspěšní na velkých kýlových plachetnicích. Důvodů je celá řada, ale jedním z nich je i ten, že jsou to dobří stratégové. Jsou zvyklí jezdit dlouho trvající rozjížďky na velmi dlouhých kursech. Tam je kvalitní strategie rozhodující. Oproti tomu na Laserech, na relativně krátkých tratích, nám vyrůstají perfektní taktici s velkým citem pro loď.


Příprava

V místě konání významného závodu sezóny je třeba strávit hodně času tréninkem a mapováním lokality. To platí i před samotnou rozjížďkou, kdy je důležité vyplout na vodu s dostatečným předstihem (viz. YR/leden/05). Tak získáme přehled o větru, vlnách a proudech v jednotlivých částech kursu. Ideální je domluvit se se závodníkem, který má obdobnou rychlost jako vy a udělat s ním několik testů na startu, stoupačce i na zadním kursu.

Jedním z hlavních faktorů při vašem rozhodování o závodní strategii je proud. Ten se dá často vysledovat již předem. Hodně informací můžete nashromáždit i o větru a tak vám nezbývá než se důkladně připravovat již předem. Základy strategie se tedy tvoří v některých případech i několik let předem. V Aucklandu vyplouvali na vodu meteo čluny každý den celé tři roky před Americkým pohárem. Některé týmy denně rozmístily několik člunů v různých částek předpokládané závodní oblasti. Ty pak shromažďovaly meteorologické informace, které vysílaly do centrálního počítače na hlavní meteo lodi. Na olympiádě v Athénách byly k tomuto účelu umístěny tři meteo bóje a k dispozici byly podrobné údaje za poslední tři roky. Proto není žádným překvapením, že některé národní týmy již nyní zahájily strategickou přípravu pro OH v Quindao.

Nejlepší cestou k úspěchu v rozjížďce, nebo etapě závodu, je určit hlavní strategii. Hlavní proto, že často zjistíme, že některé strategické kroky si navzájem odporují. Například zjistíme, že na jedné straně stoupačky je silnější a příznivěji stočený vítr, ale převládá tam silný protiproud. Jachting je velice dynamický sport a strategie má vždy řadu variant. Pokud máme více informací než soupeři a pokud tyto informace dokážeme náležitě využít, pak máme větší šanci se přiblížit ideální variantě. Nyní si popíšeme jednotlivé základní faktory.


Vítr

Pokud se vítr často točí, pak se musíme snažit držet více ve střední části kursu tak, abychom měli možnost točit do změn. To platí i při plavbě pověru. Je-li vítr poryvový, pak platí obdobné pravidlo. Opět se snažíme udržet ve středu, abychom mohli vyjet co nejvíce poryvů a co nejdéle se v nich udržet. Na bočním kursu ze stejného důvodu v poryvech odpadáme a ve slabším větru naopak mírně ostříme, abychom udrželi loď v rychlosti.

Reliéf okolní krajiny často ovlivňuje vítr v závodní oblasti. Někdy to znamená, že na jedné straně je vítr silnější než na druhé. Ta strana je pak výhodnější nejen na stoupačku, ale i na zadní kurs. U výběžků pevniny často dochází ke stáčení větru. Je velmi důležité přesně znát chování větru v této oblasti a co možná nejpřesněji si najet do místa ohybu větru tak, abychom získali maximální výhodu.

Někdy dochází k předpokládanému celkovému stočení větru. To můžeme zjistit buď pomocí lokální předpovědi, nebo podle mraků a přicházejícího frontálního systému, nebo jen podle vlajek na břehu, kouře z komínů, nebo lodí jedoucích před vámi. Proto je potřeba být na tyto změny připraven, pečlivě sledovat okolí, a když tato změna přichází, již být na té výhodnější straně kursu.


Proud

Jestliže má proud stejný směr jako je kurs na další značku na kterou právě plujete, pak platí, že se musíte držet v oblasti silnějšího proudu. Pozor však dejte v konečné fázi, aby jste dobře odhadli dojezd na bóji. Proud vás bude hodně snášet.

Na boční kurs je důležité plout nejkratším směrem. Proud vás bude snášet a proto si musíte více najíždět, nebo případně odpadat, aby jste zůstali na nejkratší spojnici bójí.

Pokud jde proud proti vám, pak musíte vyhledat stranu s menším protiproudem. Pozor si dejte při příjezdu na mezní čáry. Zde si musíte patřičně nadjet. Zrovna tak je důležité přizpůsobit strategii startu. To v silných proudech není vůbec jednoduché.


Vlny

Dalším faktorem ovlivňujícím rychlost vaší lodě jsou vlny. Při jízdě proti nim se snažíte nalézt oblast s co možná nejhladší vodou. Naopak při jízdě po vlnách hledáte ty vlny, které mají dostatečnou výšku a délku k tomu, aby se po nich dalo surfovat. Volba strategie záleží na rychlosti lodě, její délce a jízdních vlastnostech.Postupné kroky

Jachting sám o sobě je vlastně jedna velká řada kompromisů. Nelze postavit ideální loď do všech podmínek. Při trimování se také rozhodujeme mezi jednotlivými faktory, např. stoupavost vers. klopná síla, nebo výkon do vln atp. Podobné je to i u strategie. Obecně lze říci, že závodník by měl dodržet zhruba 70% své plánované strategie. Pokud je totiž strategie nesprávná, pak má ještě 30% šanci vše zachránit. Způsobem všechno, nebo nic lze vyhrát důležitou rozjížďku, ale pravděpodobnost, že někdy vyhrajete důležitý závod je téměř nulová. V moderním jachtingu s velkým počtem kratších rozjížděk, s nízko bodovým systémem hodnocení a s minimálním počtem škrtaných rozjížděk, je důležitá vyrovnanost výsledků. Té nedosáhnete žádnými extrémy. Do extrémnějších strategických tahů se můžete pouštět jen v případech, kdy to vyžaduje taktika, např. v poslední rozjížďce závodu.

Na víceposádkové plachetnici určuje strategii taktik a kormidelník, nebo taktik, navigátor a kormidelník, nebo je přímo určený stratég. Ten má za úkol nashromáždit co nejvíce potřebných informací zejména v oblasti meteorologie, vln a proudů a samozřejmě se musí perfektně orientovat v závodní oblasti. Proto často vidíme během VOLVO Ocean Race, že se jachtaři na postech stratégů mění podle znalosti daných částí světa.

Na jednoposádkových plachetnicích musíte být kormidelníkem, taktikem, navigátorem i stratégem. Velice vám však může posloužit práce coache, který před rozjížďkou získá potřebné meteo informace, změří vítr a proud v daných částech kursu a porovná je s předpovědí a vývojem počasí. Tak si můžete mnohem snáze vytvořit celkový náhled situace a během závodu si jen promítáte tento obrázek ve své mysli.

Při určování strategie často narazíte na těžká rozhodnutí. Chceme odpadnout v poryvu a déle se v něm udržet, nebo pokračovat ostřeji abychom pak nemuseli dostoupávat na bóji v silnějším proti proudu? Na řadu otázek známe správné odpovědi až v cíli. Jen poctivý trénink a řada závodů nás učí dělat ta správná rozhodnutí.

V dnešním dílu jsme vám přiblížili základy strategie. Je samozřejmě velmi těžké vše shrnout do několika řádků. Zde je pouze určitý základ. Vlivy větru, vln a proudů by vydaly na samostatné kapitoly.


David Křížek - iRegata.cz