Taktika na zadní vítr

Pokud chceme dobře zvládnout taktiku jízdy na zadní vítr, je třeba si udělat důkladný obrázek celé situace. Do celkového pohledu musíme správně načasovat halzu, stále se držet v nejsilnějším větru, udržovat si čistý vítr a nenechat se zakrýt skupinou lodí a dobře si najet pro získání výhody na dalším kurzu.


K získání maximální rychlosti je nejdůležitější plout pod ideálním úhlem vůči větru pro danou lodní třídu. Je to o stálé komunikaci kormidelníka a kosatníka, kteří se snaží udržet loď v poryvech a s nimi sjíždět tak, aby se loď udržela v silnějším větru co nejdéle. Cílem je předjetí soupeřů. To názorně předvedl Ben Ainslie v letošní America's Cup World Series na lodích AC45F. Udržoval stejný kurz a rychlost s Emirates Team New Zealand, který pronásledoval. Když se blížila halza, tak začal dříve odpadat i za cenu mírné ztráty rychlosti. Dostal se níže a když pak obě lodě naráz odhalzovaly, vyostřil tak, že zastínil soupeře, kterého následně nadjel a s větším výkonem v plachtách před něho odpadl. Je to klasické předjetí, když víme, že soupeř bude nucen halzovat. Klasicky tato situace nastává, když se loď blíží k mezní čáře a je nucena halzovat z levoboku na pravobok. Podobná šance je i na druhém křídle, ale vzhledem k pravidlům je to riskantnější. Pokud strategie velí k halzování hned u návětrné bóje, pak se pokuste tímto způsobem zaútočit již tam. Nepropadněte ale jen boji loď na loď a myslete na celkový obrázek. Strategie a rychlost jsou hlavním klíčem k úspěchu.


Předjetí během halzy se nejlépe provádí na lodích s asymetrickým spinakrem, tedy s genakrem. Tam začne větrný stín působit ve směru zdánlivého větru na soupeře až po halze, dokud není návětrná loď zcela vpředu. Pokud ale vedoucí loď pluje příliš nízko a nemá tedy dostatečný výkon a rychlost, je pak lepší ji razantním vyostřením předjet v návětří, nebo dříve odhalzovat a ponechat ji vlastnímu osudu.


Lodě s klasickým symetrickým spinakrem mohou použít větrného stínu k dojetí soupeře a dotlačit jej k přejetí mezní čáry. Manévr taktického předjetí soupeře využijte, pokud nemáte jiné možnosti zrychlení. Nebo během cílového kurzu. Dobrým provedením tohoto manévru získáte jednu loď, ale rozhodně nejste celkově rychlejší na závodním okruhu. Pokud soupeříte s větší flotilou, pak se snažte vždy jet co nejrychleji.


Předjetí s asymetrickým spinakrem (genakrem)

Při jízdě s genakrem míří větrný stín mnohem více do boku a za loď, než s klasickým symetrickým spinakrem. Díky tomu je dobře provedené zakrytí nesmírně účinné. Pokud se vám jako útočící lodi podaří razantnější sjetí s minimální ztrátou rychlosti, pak máte velkou šanci na dobrý výsledek celého manévru. Jednoznačně pak máte na vše více času.


Pro dobré sjíždění je důležitá naprostá koncentrace a komunikace. Využijte každého poryvu a každé vlny na sjetí níže a postupně se přibližujte do závětří soupeře. Pokud probíhá útok u mezní čáry, pak s halzou vyčkejte tak, aby jste se po zakrytí soupeře dostali na pozici zcela vpředu. V silnějším větru, když jedete tupější úhel, musíte halzovat ihned se soupeřem. Naopak ve slabším větru s ostřejším úhlem, si musíte trochu počkat.


Pokud se pro toto předjetí v halze rozhodnete na levé mezní čáře, pak myslete na to, že když soupeř dokončí halzu, tak musíte okamžitě vyhýbat.


Obrana

Záměr soupeře musíte v první řadě včas odhalit a být připraveni. Nejlepší variantou je odpadat rovnou v poryvu se soupeřem a předčasnou halzou se vyhnout zóně předjetí. Tím se navíc dostanete na výhodnější levou stranu kurzu, odkud můžete situaci lépe kontrolovat.


Pokud to ale nevyjde, pak musíte čekat na zeslábnutí větru, ve kterém bude soupeř donucen vyostřit, aby udržel loď v rychlosti. Této situace musíte ihned využít k bezpečnému odhalzování a projetí před jeho přídí.


Pokud jedete na levé křídlo, pak vyčkávejte a proveďte co nejneočkávanější halzu s prudkým vyostřením. Soupeř pak má jen velmi málo času na reakci a vy s právem plavby máte větší šanci, že se dostanete na pozici zcela vpředu a budete kontrolovat situaci. Soupeř se navíc dostane více nad vás a stahování genakru bude muset provádět již s halzou, což může způsobit větší problém než stažení a následné odhalzování.


Předjetí se symetrickým spinakrem

Pokud chceme zaútočit na soupeře při jízdě se symetrickým spinakrem, pak jej musíme nejprve maximálně stínit, abychom se co nejvíce přiblížili a pak s využitím pravidel, co nejvíce oddálit halzu. Je to důležité zejména pokud točíme další bóji pravobokem. Oddálením halzy pojedou obě lodě na novém boku podstatně ostřejším kurzem, čímž se jako návětrná loď pomocí větrného stínu snáze dostaneme na pozici zcela vpředu a přerušíme tak krytí před nájezdem k točné bóji.


Celý manévr tedy vypadá následovně: vjíždíme soupeři do návětří a snažíme se jej maximálně zakrýt. Sledujeme vějíčku, nebo bavlnky na vantech. Ty nám ukazují přesný směr našeho větrného stínu.


Když se soupeř příliš brání, pak jej nezakrýváme zcela, ale soustředíme se jen na zakrytí zadní čísti hlavní plachty. Míříme tedy níže a soupeř se necítí být tolik ohrožen. Když se přiblíží okamžik halzy ke spodní bóji, opustíme zakrývání soupeře a ideálně s vlnou, nebo s poryvem sjedeme níže, abychom začali blokovat soupeře před odhalzováním. Jsme dostatečně blízko, ale nejsme v krytí. Soupeř tedy musí vyčkávat, dokud se sami nerozhodneme halzovat. Když se bóje točí levobokem, tak nám stačí, aby lodě v krytí dojely až k bóji.


Pokud nejste k soupeři dostatečně blízko, je třeba před halzou razantněji odpadnout a počkat až odhalzuje soupeř. Vy odhalzujete nad něho a opět se jej snažíte zakrývat. Máte pak poměrně slušnou šanci, že se takto dostanete do krytí ještě před vjezdem do zóny. I když se to ale nepovede, stejně se přiblížíte a soupeř pod tlakem může udělat chybu v objetí, nebo při stahování spinakru. Vy jen čekáte na svoji šanci.


Pokud se další bóje točí pravobokem, je třeba s halzou vyčkat co nejdéle, aby jste na novém kurzu jeli co nejostřejším úhlem. Tím snáze zakryjete soupeře a vymaníte se z krytí ještě před vjezdem do zóny.


Před halzou, když se přejedete mezní čáru, dbejte na to, aby jste nevjeli do krytí se soupeřem, pak by jste museli v rámci pravidel ihned odhalzovat.


Obrana

Tou je opět rychlá a neočekávaná včasná halza, na kterou soupeř nestačí zareagovat. Tím se dostanete na levé křídlo a snáze kontrolujete situaci. K zóně se blížíte levobokem a navíc získáváte vnitřní krytí.


Pokud točíme bóji pravobokem, pak se snažíme u mezní čáry dostat soupeře do krytí a donutit jej k halze. Krytí se snažíme udržet až do zóny.


David Křížek - iRegata.cz