Technika jízdy - manévry

Lodní třída 29er je jachtařským skifem pro mládež. Tato loď je velmi rychlá, ale zároveň poměrně vratká. Zvládnout jízdu na skifu je obrovský požitek, ale cesta k tomu je někdy trnitá. Dobrý skifař musí tedy pravidelně trénovat. Delší výpadek z přípravy znamená začínat opět od začátku. Návrat do původní formy sice netrvá tak dlouho, ale cílem je jít kupředu, a ne se jen vracet na výchozí pozici. Zde je pár typů jak zlepšit své manévry.


Slabý vítr (2-8 uzlů) - vítr který nemá sílu dostat kosatníka do trapézu - potřebujeme dostat těžiště posádky dopředu a jet s lodí hlavně na rychlost


Obraty

Při nácviku chceme dokázat 10 dobrých obratů v řadě. Manévr by měl být s plynulým zhoupnutím, kdy takeláž běží z jedné strany na druhou, aniž by se proklepávaly plachty. Kosatník by měl chodit před stěžněm, ale nacvičujeme také variantu za stěžněm, kterou uplatníme např. ve vysokých krátkých vlnách. Celé cvičení je třeba rozložit do jednotlivých částí a na všechny kroky se důkladně soustředit.

Trénujte nejprve první polovinu obratu s vyostřením do pozice proti větru a následně odpadnutí zpět na kurz ostře proti větru. Kormidelník musí zahlásit: "Příprava na obrat." Zároveň je dobré, když kosatník reaguje odpovědí např.: "Připraven." Pak mohou oba po tomto signálu synchronizovaně zahájit manévr. Prověřte kdo jde do lodi první a jak moc. Loď je třeba nepatrně a plynule naklonit do závětří a tím podpořit točení lodě do obratu s minimální výchylkou kormidla, které jinak ve vodě brzdí. Toto celé nacvičujte až k dokonalosti. Je třeba do lodi udělat dlouhý krok, místo krátkých cupitavých krůčků. Zároveň se pohybujte s pokrčenými koleny a tlačte těžiště dolů. Ve vlnách pak budete mít větší stabilitu a navíc manévr výrazně urychlíte.


Když jste spokojeni s první částí manévru, pak nastává druhá fáze. Ta je většinou rychlejší než úvodní plynulá část. Výchylkou kormidla přetáčíme loď přes kurz proti větru až do nové pozice na druhém boku. Obrat o pár stupňů přetočíme, abychom mohli na novém kurzu rychleji vygenerovat rychlost. To platí ale jen do větru kolem 4 uzlů, pak už výhoda přetočení padá a naším cílem je loď po obratu ustavit přesně v novém kurzu.


Ve slabém větru je lepší, když má během manévru hlavní otěž kormidelník. Je třeba zvládnout manévr s dotaženou plachtou a až po přechodu špičky přes kurz proti větru, ji mírně povolit. Posádka pak postupně naklání loď do budoucího závětří a loď se přetáčí na nový kurz. Když jej dosáhneme, tak zahájíme zhoupnutí, které je provázeno rázným dotažením otěže hlavní plachty. Razance je důležitá pro proklepnutí průběžných spír. Tím dosáhneme maximální akcelerace do nového kurzu. Pozor na přehoupnutí lodě do návětří. Ve slabším větru spíše plynule, než agresivně. Přehoupnutí vám vychýlí loď a ztratíte výkon v plachtách.


V úplně slabém větru do 4 uzlů je úhel pro obrat zhruba 100°. Když vítr zesílí na 5-8 uzlů, tak se úhel pro obrat zmenší na přibližně 90°. Ze začátku je pro kormidelníky dobré si na břehu vytyčit bod, na který chceme po obratu mířit. Pravý úhel se dobře odhaduje, tak si takto můžete pomoci proti nedotočeným, nebo naopak přetočeným obratům.


Kormidelník se během obratu vždy dívá dopředu. Když příď dosáhne bodu, který jste si vytyčili, pak zpomalíme točení a ustálíme loď na novém kurzu. Pokud jste na volném moři a žádný bod nemáte, pak sledujte kosatku. Když se nafoukne na novém boku, tak jste na novém kurzu. Obrat ve slabém větru musí být výrazně pomalejší, než v silném. Ve větru do 4 uzlů trvá celý manévr přibližně 12 sekund. Ve větru do 8 uzlů je to jen přibližně 8 sekund, nebo ve vlnách o něco déle. Zároveň je nesmírně důležité obrat nepřetáčet. Ztrácíte tím vzdálenost a výšku.


Halzy


Při nácviku chceme dokázat 10 dobrých halz v řadě. Manévr by měl být s plynulým zhoupnutím, kdy takeláž běží z jedné strany na druhou. Cílem je udržet nafouknutý genakr co nejdéle. Kosatník by měl chodit před stěžněm, ale nacvičujeme také variantu za stěžněm, kterou uplatníme např. ve vysokých krátkých vlnách. Celé cvičení je třeba rozložit do jednotlivých částí a na všechny kroky se důkladně soustředit.

Opět je důležité celý manévr provést plynule. Jedinou změnou, když vítr zesílí bude, že se celá akce zrychlí. Cílem je v oplachtění udržet vítr. Proto nesmíme s hlavní plachtou příliš trhat, nebo loď rychlé naklápět. Cílem je plynulý manévr.


Ve slabém větru snadno zjistíte, jak se se ztrátou rychlosti mění úhel zdánlivého větru, který vás pohání.

Vyzkoušejte si průjezd halzou velmi pomalu a pak naopak rychleji. Zjistíte, že úhel halzování ve slabém větru je přibližně 140°. Když manévr najedete velmi pomalu, pak genakr splaskne, loď zpomalí a potrvá vám poměrně dlouho, než plachty opět nafouknete. Ale pokud lodí projedete halzou rychleji, udržíte genakr nafouknutý, dokud nepřeběhne přes přední vant, pak bude mít loď mnohem větší rychlost jak během manévru, tak i po něm. Dokonce zjistíte, že po halze můžete s výkonem v plachtách o pár stupňů odpadnout.


Ve slabém větru je důležité jet optimální VMG, tedy ideální rychlost vers. kurz k přiblížení k bóji. Nejprve jedete s kosatníkem před stěžněm hodně po větru, ale se sílícím větrem přeskočíme do módu zdánlivého větru a s kosatníkem v trapézu ostřejším úhlem generujeme násobně větší rychlost. Čas přechodu záleží na stabilitě větru, vlnách, hmotnosti posádky, strategii i taktice.Střední vítr (8-15 uzlů) - vítr který udrží kosatníka v plném trapézu, jedeme na maximální výkon, ale nepotřebuje jej snižovat - důležitá je maximální vodo ryska


Obraty

Při nácviku chceme dokázat 10 dobrých obratů v řadě. Manévr by měl být s plynulým zhoupnutím, aniž by se proklepávaly plachty. Kosatník by měl chodit za stěžněm. Celé cvičení je třeba rozložit do jednotlivých částí a na všechny kroky se důkladně soustředit.


Jako ve slabém větru se snažte nacvičit nejprve úvodní část s přechodem z hrazdy a stočením lodě do kurzu proti větru. Opět komunikujte navzájem, aby byl začátek manévru synchronizovaný. Loď již zdaleka tolik nenakláníme. Když se totiž dostanou boky 29eru do vody, loď to výrazně zpomalí. Je nesmírně důležité, aby posádka posádka prošla obratem současně. Jelikož to má ale kosatník z hrazdy na hrazdu dále, tak právě on musí zahájit manévr o něco dřív.


Když jste spokojeni s úvodní částí manévru, tak začněte nacvičovat celý obrat. Kosatník se vyhákne a zadní nohou jde do lodí. Dlouhým krokem se přesouvá na druhou stranu a přední nohou vystupuje na hrazdu. Když je manévr pod kontrolou, tak se ve visu zahákne. Někteří kosatníci si hlavní otěž berou sami, jiní ji před obratem předávají kormidelníkovi. Také ten musí být během manévru rychlý a přenést své tělo co nejrychleji společně s kosatníkem na nový bok.


Nejprve natrénujte kroky a pak manévr postupně zrychlujte. Je důležité nebýt na novém boku dříve, než je obrat dotočen. V tomto případě se pak loď převrhne i s posádkou do návětří.

Celý manévr by měl trvat 7-8 sekund, včetně vygenerování maximální rychlosti.


Halzy

Při nácviku chceme dokázat 10 dobrých halz v řadě. Manévr by měl být plynulý z jedné strany na druhou. Cílem je udržet nafouknutý genakr co nejdéle. Kosatník by měl chodit za stěžněm z hrazdy na hrazdu. Celé cvičení je třeba rozložit do jednotlivých částí a na všechny kroky se důkladně soustředit.


Jako ve slabém větru, je třeba celý manévr důkladně nacvičit, aby byl perfektní a snadno proveditelný. Pak můžete díky rychlé halze získávat výhody při změnách větru, nebo získat pár lodních délek k dobru ve spodní bráně. Dobré halzy jsou klíčem k vítězství.


Důležité je udržet loď v rovině a najet ideální rychlostí. Když vjedete do halzy příliš rychle, tak vypustíte vítr z genakru a loď ztratí stabilitu. Zpomalíte a vzápětí se vítr do takeláže znovu opře. Loď se rozhoupe a vy máte plné ruce práce manévr ustát. Pak už jen hromadíte problémy.


Opět je třeba dát povel a potvrdit jej. Kosatník se odhakuje a jde do lodi jako první. Kormidelník odpadá, aby udržel loď v rovině. Překlápí pínu na nový bok, pokračuje v plynulém otáčení lodě a dává impulz k přehození hlavní plachty. Kosatník při přechodu do lodě ručkuje po genakrové otěži, aby zůstala stále na svém místě. Loď přechází přes osu větru a genakr se začíná nafukovat z druhé strany. To je moment, kdy dochází k uvolnění staré otěže a razantnímu dotažení té nové, aby genakr co nejlépe přeběhl a nafoukl se rovnou v nové pozici. Kormidelník dotáčí dále na nový kurz, napětí v takeláži se zvětšuje a kosatník může přejít do trapézu. Vše musí být velmi plynulé, aby nedošlo k náklonu lodě. Kormidelník musí vždy sledovat příď, aby manévr nepřetočil, nebo naopak nedotočil. V obojím případě to pak končí převržením.


Když zahájíte halzu, tak své rozhodnutí už nikdy neberte zpět. Postupujte jasně a rozhodně. Celý manévr musí být proveden v maximální rychlosti lodě. Nezastavujte tedy otáčení v kurzu po větru. Ztratíte rychlost a zvýší se síla v takeláži. Následné přeletění hlavní plachty vás pak nejspíše převrátí. Ke snadnějšímu manévru pomůže volnější kiking. Po přehození počkejte s rychlým vyostřením na kosatníka, aby stihl skočit do trapézu.


Vždy se snažte udržet takeláž nad lodí, tedy loď maximálně v rovině. Vykroužením kormidlem písmena "S" během manévru získáte větší jistotu před převržením. Většinou se ale toto náhlé odpadnutí po přechodu hlavní plachty používá jen ve velmi silném větru.Silný vítr (16+ uzlů) - posádka maximálně vyvažuje a je již potřeba povolovat plachtu a zmenšovat výkon - důležitá je maximální stabilita


Obraty a halzy

Manévry je třeba zkoušet ve všech povětrnostních podmínkách. Čím častěji trénujete, tím lepší je výsledek. Mezi středním a silným větrem není co se týče provedení manévrů velký rozdíl. Ve vlnách a silných poryvech je to ale složitější. Navíc při každém manévru v silném větru ztratíte 4-6 lodních délek. Proto je třeba jejich počet minimalizovat. Mějte na paměti, že když strávíte hodně času převracením při halzách ve větru 20 uzlů, pak se vám v 15 uzlovém větru budou zdát jednoduché. Pokud tedy chcete zvládat halzy ve 20 uzlech, pak trénujte v 25. Je jen jeden návod, jak se to naučit. Jezdit, jezdit, jezdit.David Křížek - iRegata.cz