Eurocup Lipno 2023

Eurocup lodní třídy 29er na Lipně se konal od 2. června do 4. června 2023. Závod přilákal celkem 27 posádek, včetně závodníků z Německa, Rakouska a Slovenska.

První den závodu povětrnostní podmínky charakterizoval slabý a proměnlivý vítr. Navzdory těmto obtížím se však podařilo odjet celkem 4 rozjížďky. Druhý den se podmínky zlepšily a na vodu se dostavil příjemný střední vítr s rychlostí okolo 5 m/s. Opět se odjely 4 rozjížďky, po kterých první příčku držela česká posádka Lukáš Kraus a Ondřej Baštář.

S ohledem na to, že závod byl vypsán na 9 rozjížďek, se poslední den odjela pouze jedna poslední rozjížďka. I přesto však měla zásadní vliv na konečné umístění jednotlivých posádek, jelikož po této rozjížďce měly první dvě posádky bodovou shodu a třetí zaostávala pouze o jediný bod.

V celkovém pořadí zvítězila posádka Livia Farese a Mariene Rudisch z Rakouska. Druhé místo obsadili Mathilda Schafer a Lisa Hofmann z Německa. Na třetím místě se umístili čeští závodníci Lukáš Kraus a Ondřej Baštář.

V kategorii dívek dominovala opět posádka Livia Farese a Mariene Rudisch z Rakouska, následovaná Mathildou Schafer a Lisou Hofmann z Německa. Na třetím místě se umístily Nela Viščorová a Anna Košťálová.

V kategorii mixů slavili vítězství čeští závodníci Petr Pelnář a Kateřina Šlechtická. Druhé místo obsadili Eva Truttenberger a Keno Pulte z Rakouska. Třetí příčku si vybojovali Lucie Košatová a Vojtěch Cibulka.

Kompletní výsledky závodu k nahlédnutí na tomto odkazu.


Gratulujeme vítězům, ale zároveň chceme ocenit všechny zúčastněné posádky za jejich výkony. Děkujeme všem závodníkům za jejich úsilí, odhodlání a fair play, které přinesly do závodu, který byl díky vám nezapomenutelný a plný emocí. Těšíme se na další závody a setkání s vámi v budoucnu.

The 29er Eurocup at Lipno was held from 2 June to 4 June 2023. The race attracted a total of 27 crews, including competitors from Germany, Austria and Slovakia.

The weather conditions on the first day of the race were characterised by light and variable winds. Despite these difficulties, however, a total of 4 races were completed. On the second day the conditions improved and a pleasant medium wind of around 5 m/s came on the water. Again 4 races were sailed, after which the first place was held by the Czech crew Lukáš Kraus and Ondřej Baštář.

Considering that the race was scheduled for 9 races, only one last race was sailed on the last day. Nevertheless, it had a major influence on the final position of the individual crews, as after this race the first two crews were tied on points and the third crew was only one point behind.

In the overall standings the crew of Livio Fares and Mariene Rudisch from Austria won. Second place went to Mathilda Schafer and Lisa Hofmann from Germany. The third place was taken by Czech racers Lukáš Kraus and Ondřej Baštář.

The girls' category was again dominated by the crew of Livia Farese and Mariene Rudisch from Austria, followed by Mathilda Schafer and Lisa Hofmann from Germany. The third place was taken by Nela Viščorová and Anna Košťálová.

In the mix category, the Czech competitors Petr Pelnář and Kateřina Šlechtická won. Second place went to Eva Truttenberger and Keno Pulte from Austria. The third place went to Lucie Košatová and Vojtěch Cibulka.

Full race results can be viewed at this link.


Congratulations to the winners, but at the same time we want to appreciate all the participating crews for their performance. Thank you to all the competitors for their effort, dedication and fair play that they brought to a race that was memorable and full of emotion thanks to you. We look forward to more races and meeting you in the future.

Děkujeme Pavlu Viščorovi za poskytnutí fotografií.