Vyúčtování příspěvků

  1. Trenér pošle vyplněnou tabulku "EKO podklady pro vyúčtování SCM_SPS.xls" na email reprezentace(@)sailing.cz, mike.maier(@)seznam.cz , sousekm(@)upcmail.cz

  2. Po odsouhlasení SÚ bude přistoupeno k administrativnímu vyřešení s konkrétním členem SCM/SPS

  3. Člen SCM/SPS vyúčtuje přidělený příspěvek pomocí formuláře F41 - Cestovní příkaz + F43 - Vyúčtování příspěvku člena RD, případně další doložené náklady (ubytování, startovné, náklady na provoz člunu atd.)

a. Sazba za 1 km je stanovena na 4,50 Kč/km (v případě 1 nebo 2 osob v autě) nebo 5,00 Kč/km (3 a více osoby nebo přívěs).

b. Zahraniční stravné se řídí v roce 2018 vyhláškou MF ČR č. 401/2017 Sb.

  1. Člen SCM/SPS na konci roku podepíše jednu souhrnnou smlouvu na celkově přijaté dotace za celý rok

EKO podklady pro vyuctovani SCM_SPS.xls

EKO podklady pro vyuctovani SCM_SPS

E30_Smlouva clen RD budget 2018.doc

E30_Smlouva clen RD budget 2018

F43_Vyuctovani_prispevku_RD.doc

F43_Vyuctovani_prispevku_RD

F41_CSJ cestovni prikaz_20180115.doc

F41_CSJ cestovni prikaz_20180115