Skiffmeister 2022

Vyhodnocovat se bude 1 posádka SCM a jedna posádka NEWCOMER. Hlavními oblastmi hodnocení budou dny strávené na vodě, dny strávené kondiční přípravou (které se budou zaznamenávat do Yarmilla - chceme, aby i posádky mimo SCM měly přístup např. ke kondičním plánům a mohly se tak zlepšovat a přibližovat k SCM skupině) a dodatečné hodnocení od trenérky. Tam bude spadat aktivita a přístup (boatwork, aktivní zapojování se během eventů, samovzdělávání, vlastní tréninková aktivita, pomoc při učení nových posádek, během OPEN soustředění body z practice races, které určíme jako Skiffmeister race...) Chceme aby byl Yarmill primární platformou, na jejímž základě bude probíhat i bodování - a my všichni budeme osvobozeni od množství tabulek, které je třeba vyplňovat. Systém bodování bude brzy zveřejněn a po dohodě s kondičním trenérem a SÚ ČSJ bude posádkám přidělen přístup do Yarmilla (online tréninkový deník).


BODOVÁNÍ:

  • trénink na vodě (1h) ........ 3b

  • 1 kondiční trénink (1h) ........ 2b

  • teorie, videa, analýza (1h) ........ 1b

  • boatwork (1h) ........ 1b

HODNOTÍ TRÉNÉR + KONDIČNÍ TRÉNÉR (bodů nemůže být více než za trénink na vodě/suchu):

  • pomoc novým posádkám

  • komunikace

  • aktivita na tréninku

  • aktivita mimo vodu

  • teamwork