Návody

29er line set Lanex.pdf

Základní délky lan plachetnice 29er

Grafické znázornění pravidel jachtingu

29er_Class_Rules.pdf

Technická pravidla lodní třídy 29er

29er-National-letters-and-numbers.pdf

Pravidla pro čísla na plachtě

Doporučené oblečení a vybavení

d15_vyklad_zpj42-2019.pdf

Interpretace pravidla 42 ZPJ